fb88 app
image
image
main app

KÉO XUỐNG ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP

title

step1

TIẾP TỤC CHỌN TẢI XUỐNG

img img
step2

NHẤP CHỌN MỞ

img img
step3

HỆ THỐNG SẼ HIỂN THỊ
THÔNG BÁO > CÀI ĐẶT

img img
step4

BỎ CHẶN TẠI MỤC
KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC

img img
step5

NHẤP CHỌN OK

img img
step6

HỆ THỐNG SẼ HIỂN THỊ
THÔNG BÁO LẦN NỮA >
CHỌN CÀI ĐẶT

img img
step7

ỨNG DỤNG ĐÃ ĐƯỢC CÀI ĐẶT > NHẤP CHỌN MỞ

img img