KÉO XUỐNG ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP

title

step1

Sau khi đã tài ứng dụng về, thành viên cần xác nhận ứng dụng đáng tin cậy

img
step2

Vào cài đặt >> chọn "Cài đặt chung"

img img
step3

Chọn tiếp "Quản lý thiết bị"

img img
step4

Chọn doanh nghiệp "Xikuang Information Technology Co., Ltd."

img img
step5

Chọn "Tin cậy "Xikuang Information Technology Co., Ltd."

img img
step6

Chọn "Tin Cậy", và truy cập lại ứng dụng

img img